Creative pelimuodossa jokainen pelaaja voi rakentaa omalla rakennusalueellaan eli plotilla loputtomat resurssit käytössään. Creativessa on käytössä worldedit apuna rakentamiseen.


Säännöt

 • Asiattomien rakennuksien rakentaminen on kielletty.
 • Palvelinta lagittavien koneiden rakentaminen on kielletty.
 • Muiden pelaajien tahallinen häiritseminen on kielletty.
 • Grieffaaminen on kielletty.

Ohjeet

Komennolla /spawn pääset taikaisin spawnille

Teleporttaus

Teleporttaus komennoilla voit helposti matkustaa toisen pelaajan luokse.

 • /tpa <pelaaja> – lähettää pelaajalle pyynnön hänen luokseen teleporttaamiseen.
 • /tpaccept – Hyväksyy saadun teleporttauspyynnön.
 • /tpdeny – Hylkää saadun teleporttauspyynnön.

Plotit

Jokainen pelaaja saa aluksi yhden 81×81 kokoisen plotin. Plotteja voi kuitenkin pyytää lisää palvelimen moderaattoreilta.

 • /plot auto – Antaa sinulle oman plotin vapaista ploteista.
 • /plot delete – Poistaa plotin.
 • /plot clear – Tyhjentää plotin.
 • /plot trust <pelaaja> – Antaa pelaajalle oikeudet plotille.
 • /plot remove <pelaaja> – Poistaa pelaajalta oikeudet plotilta.
 • /plot visit <pelaaja> – Teleporttaa sinut pelaajan plotille.
 • /plot home – Teleporttaa sinut omalle plotillesi.