Survival pelimuoto on tyypillinen Minecraftin selviytymismuoto muutamilla elämää helpottavilla lisäominaisuuksilla.


Säännöt

 • Grieffaaminen ja varastaminen on kielletty.
  • Koskee myös suojaamattomia alueita.
 • Pelaajien ja heidän eläinten tappaminen on kielletty.
 • Muiden pelaajien tahallinen häiritseminen on kielletty.
 • Maaston sotkeminen on kielletty.

Ohjeet

Teleporttaus

Teleporttaus komennoilla voit helposti matkustaa toisen pelaajan luokse tai satunnaiseen sijaintiin.

 • /rtp – teleporttaa sinut satunnaiseen sijaintiin.
 • /tpa <pelaaja> – lähettää pelaajalle pyynnön hänen luokseen teleporttaamiseen.
 • /tpaccept – Hyväksyy saadun teleporttauspyynnön.
 • /tpdeny – Hylkää saadun teleporttauspyynnön.

Kodit

Kotiominaisuudella voit asettaa kodin haluamaasi sijaintiin, kun koti on asetettu voit teleportata siihen helposti komennolla. Jokaisella pelaajalla on käytettävissä kymmenen kotia.

 • /sethome <koti> – Asettaa kodin sijaintiisi.
 • /delhome <koti> – Poistaa valitun kodin.
 • /homes – Avaa listan asetetuista kodeista.
 • /home <koti> – Teleporttaa valittuun kotiin.

Suojaus

Suojausominaisuudella voit suojella rakennuksesi ja estää muita pelaajia pääsemästä käsiksi omistamiisi tavaroihin. Suojaus perustuu Minecraftin lohkoihin eli 16×16 alueisiin, joista maailma koostuu. Jokainen pelaaja saa aluksi neljä lohkoa ja jokaisesta pelitunnista saa yhden lisää.

Ympärillä olevat lohkot näet näppäinyhdistelmillä: F3 + G tai Fn + F3 + G.

 • /claim – Suojaa sen lohkon, eli 16×16 kokoisen alueen jolla seisot.
 • /claim trust <pelaaja> – Antaa pelaajalle oikeudet suojattuun lohkoon jolla seisot.
 • /claim untrust <pelaaja> – Poistaa pelaajalta oikeudet suojatusta lohkosta jolla seisot.
 • /claim gtrust <pelaaja> – Antaa pelaajalle oikeudet kaikkiin omistamiisi suojattuihin lohkoihin.
 • /claim guntrust <pelaaja> – Poistaa pelaajalta oikeudet kaikista omistamistasi suojatuista lohkoista.
 • /claim remove – Poistaa suojauksen lohkosta jolla seisot.
 • /claim removeall – Poistaa suojauksen kaikista maailmassa olevista suojaamistasi lohkoista.
 • /claim list – Kertoo omistamiesi suojattujen lohkojen määrän ja sijainnin maailmassa.
 • /claim info – Kertoo hyödyllistä tietoa lohkosta, jolla seisot.

/claim info Komento tuo muun muassa esiin lohkon reunat, joista näet kuka omistaa lohkon. Omistus menee seuraavan listan mukaisesti.

 • Harmaa betoni – lohko on vapaa eli suojaamaton.
 • Kultakuutio –  lohko on sinun omistuksessa.
 • Punainen terrakotta – lohko on toisen omistama.
 • Smaragdikuutio – lohko on jonkun toisen omistama mutta sinulla on oikeudet lohkolle.

Vaihtokauppa

Vaihtokauppaominaisuudella voit tehdä vaihtokauppaa esineistä muiden pelaajien kanssa, jotka ovat lähellä sinua. Vaihtokauppa käydään valikossa, joka avautuu kummallekin vaihtokauppaan osallistuvalle pelaajalle. Pelaajat asettavat esineet, jotka haluavat vaihtaa itselleen nimetylle puolelle valikkoa ja painavat valikon keskiosasta löytyvää hyväksymispainiketta, kun ovat tyytyväisiä. Jotta vaihtokauppa toteutuu kummankin pelaajan täytyy painaa hyväksymispainiketta. Jos pelaaja ei halua toteuttaa vaihtokauppaa voi sen lopettaa sulkemalla valikon, joka suljetaan painamalla ESC tai E näppäintä.

 • /trade <pelaaja> – Lähettää pelaajalle vaihtokauppa pyynnön.
 • /trade – Hyväksyy vaihtokauppa pyynnön.

Reseptit

Palvelimella on käytössä omia reseptejä, jotka ovat listattuna alapuolella;

Aaveenkarkoitin

Aaveenkarkoitin on esine, joka estää haamuja hyökkäämästä ollessaan pelaajan tavaraluettelossa.

Kauppiaslappu

Antamalla kauppiaslappu esineen kyläläiselle voi muuttaa kyläläisen kauppiaaksi. Kauppiaalle pelaaja voi asettaa esineitä myyntiin itse valitsemallaan hinnalla, jonka jälkeen muut pelaajat voivat ostaa niitä. Kauppiasta voi liikuttaa käyttämällä liekaa.


Lataus linkit

Vanhat survivalin maailmat ovat ladattavissa alla olevista linkeistä.

Survival 1.14